Vinhome Starcity Apartment

  • Chủ đầu tư: Dozo Vietnam
  • Địa điểm: Vinhome Starcity, Hà Nội
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2020
  • Diện Tích: 90m2

Công trình khác