SÔNG GIÁ GOLF & RESORT

  • Chủ đầu tư: Sông Giá Golf & Resort
  • Địa điểm: Lưu Kiếm, Hải Phòng
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2008
  • Diện Tích: 2000m2

Công trình khác