KEFICO HẢI DƯƠNG

  • Chủ đầu tư: HYUNDAI KEFICO
  • Địa điểm: TT. Lai Cách, Cẩm Giàng District, Hai Duong
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2019
  • Diện Tích: 200m2

Công trình khác