Showroom K.elim Phú Thọ

  • Chủ đầu tư: K.elim Hàn Quốc.CTi TNHH LED VINA
  • Địa điểm: Phú Thọ, Vietnam
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2018
  • Diện Tích: 500m2

Công trình khác