HAIVINA NGHỆ AN – SHOWROOM

  • Chủ đầu tư: Haivina
  • Địa điểm: Cụm công nghiệp, P, Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2017
  • Diện Tích: 200m2

Công trình khác