CỬA HÀNG THỜI TRANG COBALT

  • Chủ đầu tư: Cobalt
  • Địa điểm: 218 Bà triệu, Hà Nội
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2018
  • Diện Tích: 80m2

Công trình khác