Medical Korea – Triển Lãm Y Tế Hàn Quốc

  • Chủ đầu tư: Medical Korea
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2019
  • Diện Tích: 100m2
  • Địa điểm: Hà Nội

Công trình khác