ADOGEN TENNIS

  • Chủ đầu tư: Adogen Tennis
  • Địa điểm: Tòa B, Keangnam , Hà Nội
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2021
  • Diện Tích: 200m2

Công trình khác