CHUNG DAHM – Educational Institute

  • Chủ đầu tư: Chung Dahm
  • Địa điểm: Keangnam, Hà Nội
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2022
  • Diện Tích: 400m2

Công trình khác