Greensum Freer The Art

  • Chủ đầu tư: KOREAN CULTURAL CENTER
  • Địa điểm: Tầng 6 – Keangnam, Phạm Hùng, Hà Nội
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2020
  • Diện Tích: 150m2

Công trình khác