Locker Room – Van Tri Golf Club

  • Chủ đầu tư: Vân Trì Golf Club
  • Địa điểm: Dong Anh, Hanoi, Vietnam
  • Nhà thầu thi công: Design2.1 Group
  • Năm thi công: 2023
  • Diện Tích: 600m2

Công trình khác